ANMÄLNINGSAVGIFTER
Anmälningsavgiften ska vara betald senast den 30 juni

Deltagaravgiften ska vara betald senast den 31 juli


Pojkar/Flickor 10-15 år samt parasportklass

1950 kronor

En dags cup Pojkar/flickor 7-9 år lördag 10 augusti

1000 kr

Boende på hotell


1399kr/deltagare (Frukost,lunch,middag)

Boende på skola

899 kr/deltagare (Frukost,lunch,middag)

Kommentarer

PEAB SCA