CupDisco/Ledarföreläsning

Under lördagskvällen kommer vi att ha disco i en av det fina lokalerna som finns på Quality hotel :)

19:00-23:00

Föreläsning på Quality hotel kommer finnas för ledarna under tiden som discot är. Mer info kommer läggas ut här om det.

Kommentarer

PEAB SCA