Tävlingsreglemente

Tävlingsreglemente Sundsvall Fairplay Trophy 2018

Tävlingsreglemente i korthet

Regler

Spelas enligt FIFA:s regler i tillämpliga delar och Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser. Benskydd är obligatoriskt.

I åldersgrupp 7-12 år spelas gruppspelsmatcher utan resultat redovisning.

Vid oavgjort i slutspel för åldersklass 13-15 gäller det att det läggs 3 straffar och därefter en och en.

Vid oavgjort i final och spel om 3:e-4:e pris läggs 3 straffar och därefter en och en och efter tredje straffen får samma spelare slå den igen.

Spelform

I åldersgrupp 7/8 år pojkar och flickor kommer spel ske i form av tre mot tre och i åldern 9-12 år pojkar och flickor spelas gruppspelsmatcher utan resultatredovisning och alla lag är garanterad 4/5 matcher under två sammanhängande speldagar.

I åldersgrupp 13-15 pojkar och flickor delas lagen in i grupper där alla möter alla. Placeringen i gruppspelet avgör när man går in i slutspelet. Alla lag garanteras minst 4 matcher.

Bollar

P15 strl 5

P14 strl 5

P13 strl 4

P12 strl 4

P11 strl 4

P10 strl 4

P9 strl 3

PF7/8 strl 3

F14/15 strl 5

F13 strl 4

F12 strl 4

F11 strl 4

F10 strl 4

F9 strl 3

Tävlingsreglementet i paragrafform:

§ 1. Spelregler. GIF Sundsvall Cup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser för 3-manna (P/F 7,8), 5-manna (P/F 9) och 7-manna (P/F 10 – P/F 11), 9- manna (P/F 12 -P/F 13) samt 11 -manna för P/F 14-15 och utöver detta då även ParaTrophy som spelar 7-manna).

§ 2. Tävlingsform. P/F 13-P/F 15

Lagen indelas i grupper om fyra/fem lag, där alla spelar mot varandra i en enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt:

1. Målskillnad

2. Mest gjorda mål

3. Resultatet vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika.

4. Lottning

Slutspel.

P/F 7,8 – P/F 12:

I klasserna P/F 7,8 – P/F 12 koras ingen slutsegrare. Efter genomfört gruppspel beroende på antal lag från början så kan avslutningsmatcher komma att spelas. Avslutsmatchen kan sluta med oavgjort resultat.

P/F13 – P/F15:

Slutspel och segrare koras i respektive klass. Vid lika resultat i slutspelet avgörs matchen direkt med straffläggning, tre straffar vardera. Är resultatet fortfarande lika slås en straff i taget d.v.s. suddenstraffar tills avgörande fälls.

§ 3. Matchtid

Gruppspel F8 och F9 2x15 min

Gruppspel F10, F11 och F12 2x20 min

Gruppspel och slutspel F13-15 2x25 min

Gruppspel PF 7/8 2x10 min P9 2x15 min

Gruppspel P10, P11 och P12 2x20 min

Gruppspel och slutspel P13-15 2x25 min

Samma tider gäller även i finalspelet.

§ 4. Antal spelare och avbytare

Ett lag får använda obegränsat antal spelare under en match. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område.

§ 5. Deltagarförteckning

Alla lag skall lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att deltaga i laget under turneringen. Samtliga spelare skall anges med personnummer (tio siffror). Deltagarförteckningen inlämnas senast en timme innan lagets första match spelas.

§ 6. Dispenser

Två överåriga spelare beviljas automatiskt dispens för varje match. De får dock maximalt ha ett års överårighet. Om truppen innehåller fler överåriga spelare får endast två användas per match. En ny laguppställning måste då lämnas in.

§ 7. Domare

Utbildade föreningsdomare alternativt förbundsdomare dömer i samtliga matcher.

§ 8. Tävlingens jury

Tävlingsjury är Cecilia Helgsten (GIF Sundsvall),Peter Karlsson (GIF Sundsvall och ytterligare person som meddelas senare.

§ 9. Protester och bestraffningar

Protester ska inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet senast 30 minuter efter avslutad match för att behandlas. Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA's reglemente slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd.

Utvisningar: Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn kan besluta om avstängning i ytterligare match/er. Varningar ackumuleras ej.

Grova utvisningar rapporteras till respektive lags fotbollsförbund.

§ 10. Walk over

Vid walk over tilldelas motståndaren 3 poäng och 3-0 i resultat

§ 11. Spelplaner

Alla matcher spelas på planer runt om i Sundsvall där alla uppfyller mått och krav.

§ 12. Arrangör

GIF Sundsvall är arrangör.

§ 13. Ordningsföreskrifter skola och hotell

Hotell: Respektive hotells föreskrifter gäller.

§ 14. Försäkringar och ansvar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Sundsvall Faiplay Trophy har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR PÅ SKOLAN ELLER I OMKLÄDNINGSRUM

§15

Skruvdobb är tillåtet enl. Sv.FF:s regler fr.o.m. det året spelaren fyller 15 år.

Kommentarer

PEAB SCA